Základná škola, Karpatská oznamuje voľné pracovné miesto - THP zamestnanca v ZŠ

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

THP zamestnanca v ZŠ, úväzok 0,5

Predpokladaný termín nástupu dohodou

Požadované doklady a kvalifikačné predpoklady:

Platové podmienky sú určené  podľa zákona.

Žiadosti spolu so životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 15.09.2021  na adresu:
Základná škola
Karpatská 8063/11
010 08 Žilina 

alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z . z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.