Workshopy z environmentálnej výchovy

Naša škola sa zapojila do projektu Žilinskej univerzity v Žiline s názvom Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny. Projekt sa realizuje v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Cieľom projektu je zvyšovať povedomie žiakov základných škôl a stredných škôl na území takmer celého Slovenska.  Celkovo sa projekt realizuje na 40 základných školách.  Preto sme neváhali a prihlásili sme do projektu aj našu školu v Závodí.

Environmentálna výchova naberá v súčasnosti na popularite. Správne povedomie a základný prehľad o tejto problematike mali možnosť získať žiaci 3.B a 7.B dňa 7.5.2021. Uskutočnili sa 2 workshopy formou blokového vyučovania pod vedením lektoriek pani Mgr. Aleny Vajdovej a pani Mgr. Jany Cibulkovej, PhD.

Tematicky boli rozdelené na tri časti: Územná ochrana/ národné parky, chránené územia SR /, Druhová ochrana / chránené rastliny a živočíchy na Slovensku/ a Stráž prírody.

Žiaci dostali možnosť kreatívne vyjadriť svoj vzťah k prírode, fúkacími fixami si sami ozdobili tašku aj tričko s motívom prírody/ kvety, rastliny, zvieratá/, vymysleli si svoj odznak strážcu prírody. Mladší žiaci dostali aj veľmi pekné enviro pexeso. Workshopy boli spestrené zaujímavými prezentáciami.

Ďakujeme Žilinskej univerzite v Žiline, lektorkám aj žiakom za aktivitu, chuť spolupracovať a aj za nové poznatky a informácie.