Výskyt moru včelieho plodu - vyhlásenie ochranného pásma v MČ Zádubnie, Zástranie, Mojšová Lúčka, Rosinky Hruštiny, Celulózka