Výluky - 11. augusta 2021 bude správca ŽSR realizovať rekonštrukčné práce

11. augusta 2021 bude správca ŽSR realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia železničnej dopravy.