Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru