VÝBEROVÉ KONANIE - Učiteľ/ka s aprobáciou MATEMATIKA/INFORMATIKA (Žilina)

Zamestnanie v samospráve

VÝBEROVÉ KONANIE

Učiteľ/ka s aprobáciou MATEMATIKA/INFORMATIKA (Žilina)

Základná škola s materskou školou Do Stošky 8, Žilina príjme  do pracovného pomeru

od 15. 02. 2023 na voľné pracovné miesto – zástup počas MD

kategória zamestnanca :

kvalifikačné predpoklady :

zoznam požadovaných dokladov :

iné požiadavky

podmienky pre voľné pracovné miesto:

rozsah úväzku:  100 %

Platové podmienky : Plat zamestnanca bude zohľadňovať  zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom  záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.

Škola si vyhradzuje právo nevybrať  žiadneho z uchádzačov.

Kontakt:

e-mail: banovaskola@gmail.com

tel.č.: 0917 920772