Voľné pracovné miesto - Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina – Budatín

Zamestnanie v samospráve

oznamuje voľné pracovné miesto

pomocná sila v kuchyni pri ZŠ Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina-Budatín

na plný pracovný úväzok

predpokladaný termín nástupu od 15.1.2024

pracovná doba pondelok – piatok  od 6,30 do 14,30 hod.

pracovný pomer na dobu určitú do 15.1.2025 s možnosťou predĺženia.

Dodatková dovolenka 10 dní

5 dní náhradné voľno na pranie odevov

Možnosť byť doma počas všetkých školských prázdnin – pre matky so školopovinnými deťmi

Základné požiadavky:

Ukončené základné vzdelanie

Osvedčenie  o zdravotnej spôsobilosti na prácu s potravinami

Zdravotný preukaz

prax v obore vítaná

milý prístup k deťom

komunikatívnosť, zodpovednosť

príjemné vystupovanie

bezúhonnosť

Stručná charakteristika- náplň práce

– vykonávať všetky pomocné práce v kuchyni – čistenie zeleniny, zemiakov a pod, dbať o čistotu kuchyne a prevádzkových priestorov

–  umývať kuchynský riad a zariadenie, zodpovedať za čistotu  stolového riadu,

–  pod dozorom hlavnej kuchárky obsluhovať jednoúčelové a viacúčelové kuchynské stroje na výrobu pokrmov a zabezpečovať ich čistotu

–  zaobchádzať s potravinami tak, aby sa neporušovala ich zdravotná neškodnosť a kvalita.

–  ak hlavná kuchárka určí, odkladať vzorky jedál, zodpovedať za ich správne uloženie a evidenciu.

–  na pracovisko musí vstupovať len v čistom pracovnom odeve, pred začatím si musí dôkladne umyť ruky a dbať na zásady osobnej hygieny, v pracovných odevoch nesmie opúšťať pracovisko

–  dodržiavať hygienických noriem, HACCP a predpisov PO a BOZP

– musí zabezpečiť a kontrolovať čistotu zariadenia a súvisiacich prevádzkových priestoroch ŠJ (všetky priestory školskej jedálne: kuchyňa, sklady, šatňa, miestnosť pre škrabku, chodba,  toalety, inventár kuchyne, riad,  v jedálni – stoly, dlážka, odkladací pult len počas výdaja obedov)

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme. Tzn. hrubá mzda  833,50 €.

Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky môžu zasielať  svoj motivačný list, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov a doklad o dosiahnutom vzdelaní poštou, elektronickou poštou alebo osobne čo najskôr do

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7

Ul. Slovenských dobrovoľníkov 122/7

010 03 Žilina – Budatín       alebo       e-mailom: zsbudatin@zsbudatin.sk

 Predpokladaný termín výberového konania je 12.1.2024 od 9,00 hod. Na výberové konanie budú prizvaní uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky,  telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty .