Voľné pracovné miesto - Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina

Zamestnanie v samospráve

Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie

Predpokladaný termín nástupu:  15.01.2024, na dobu určitú (zástup)

Úväzok:1,00

Kvalifikačné požiadavky:

V zmysle zákona MŠ SR č.138/2019 Z.z., . o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Ďalšie požiadavky:

Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní – fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor. Žiadosť je nutné doručiť do 10.01.2024 písomnou formou na adresu: Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17, 01014  Žilina, alebo  elektronicky na e-mail: msbrodno@gmail.com