Voľné pracovné miesto - Vychovávateľ(ka) v ŠKD

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom:

Pracovná pozícia: Vychovávateľ(ka) v ŠKD

Počet voľných pracovných miest: 1

Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2023

Pracovný pomer: na dobu určitú

Základné požiadavky:

Minimálne stredoškolské vzdelanie pedagogického smeru

Bezúhonnosť, Spoľahlivosť

Úväzok: 1,0

Základná zložka mzdy (v hrubom):  V zmysle zákona č 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť do 30. augusta 2023 do 14:00

písomnou alebo elektronickou formou na adresu:

RNDr. Jana Popluhárová Čellárová
Základná škola
V. Javorku 32
010 01 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zsjavorku.sk

Riaditeľka školy:   0910 912 122

Kancelária:     +421 41 763 7580

 

– vybraní uchádzači budú oslovení

 

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.