Voľné pracovné miesto – Vychovávateľ/ka v ŠKD

Zamestnanie v samospráve

Voľné pracovné miesto – Vychovávateľ/ka v ŠKD

Organizácia: Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 01008 Žilina

 

Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: Vychovávateľ/ka v ŠKD

Úväzok: plný

Predpokladaný termín nástupu: 24.08.2023

Základná zložka mzdy (v hrubom): V zmysle zákona č 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Základné požiadavky:

 

Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní – fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor. Žiadosť je nutné doručiť elektronickou formou do 15.08.2023 na adresu: skola@zsgorazda.sk