Voľné pracovné miesto - vedúci stravovacej prevádzky

Zamestnanie v samospráve

ÚSMEV – zariadenie pre seniorov, Osiková 26, 010 07 Žilina hľadá na TPP zamestnanca na pracovnú pozíciu vedúci stravovacej prevádzky.

Predpokladaný termín nástupu: 01.01.2024.

Ponúkaný plat:

Určenie platu podlieha zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v závislosti od dĺžky započítateľnej praxe.

Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou so zameraním na spoločné stravovanie, prípadne vzdelanie v odbore zdravej a liečebnej výživy

Odborná prax: minimálne 3 roky praxe v odbore – prax v riadiacej funkcii vítaná

Odborné predpoklady a skúsenosti:

Všeobecný prehľad v zákonoch súvisiacich s oblasťou stravovania, hygieny potravín, epidemiologických predpisov, normovaní stravy, HACCP, ovládanie všeobecne záväzných predpisov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

Organizačné schopnosti, administratívne zručnosti, počítačové znalosti /Microsoft Word, Excel, Internet – úroveň pokročilá/, riadiace schopnosti a skúsenosti, schopnosti  a predpoklady tímového vedenia zamestnancov, prax v riadiacej funkcii vítaná, komunikačné zručnosti, empatia, asertivita, flexibilita, osobnostné a morálne predpoklady, znalosti v súlade s poznatkami zdravej výživy, znalosti v dodržiavaní správnej technológie pri príprave diét, schopnosti vedenia rozpočtových noriem a kalkulácii stravy.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 13.10.2023 na adresu:
ÚSMEV – zariadenie pre seniorov
Osiková 26, 010 07  Žilina

alebo e-mail: vladimira.dolnikova@zilina.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.