Voľné pracovné miesto - vedúca školskej jedálne - Základná škola, Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina

Zamestnanie v samospráve

Informácie o pracovnom mieste

Vedúca školskej jedálne

Miesto výkonu práce – Námestie mladosti 1, Žilina

Termín nástupu – 1.4.2024

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania – 15.3.2024

Rozsah úväzku -100%

Platové podmienky

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

Word, Excel, Internet , WIS,

Vzdelanie

minimálne úplné stredné vzdelanie, resp. príslušné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Iné: komunikatívnosť, práca s ľuďmi, znalosť fakturácie, skladového hospodárstva, základy ekonomiky a vzťah k administratíve

Ďalšie požiadavky

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o zamestnanie, , europas

Prax vedúcej ŠJ – výhodou

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola
Námestie mladosti 1
01015 Žilina
https://zshajik.edupage.org/
0415078611,+421415078611

Kontaktná osoba

Janka Kamenská Halečková
0915792784