Voľné pracovné miesto - upratovačka - Základná škola Limbová 30, 010 07 Žilina

Zamestnanie v samospráve

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu: upratovačka

Predpokladaný termín nástupu: 1.august 2024

Náplň práce:

Kvalifikačné predpoklady:

Požadované doklady:

Osobnostné predpoklady:

Platové podmienky:

v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.  

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, Základná škola Limbová 30, 010 07 Žilina alebo elektronicky na: skola@zslimbovaza.edu.sk

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.