Voľné pracovné miesto - UPRATOVAČKA

Zamestnanie v samospráve

Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto
Pracovná pozícia : nUPRATOVAČKA
úväzok : 0,27 /10 hodín týždenne
Predpokladaný termín nástup :01.09.2024
Základné požiadavky: minimálne základné vzdelanie, bezúhonnosť, spoľahlivosť.
Ďalšie informácie na : 0904 526 999
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu : skolkazastranie@gmail.com,
písomnou formou na adresu:
Materská škola, Kultúrna ulica 284/11,010 03 Žilina
alebo osobne riaditeľke materskej školy.