Voľné pracovné miesto - údržbár

Zamestnanie v samospráve

Materská škola, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

Pracovná pozícia : ÚDRŽBÁR Úväzok : 1,0 Predpokladaný termín nástupu : 01.09.2023

Základné požiadavky :

-zdravotná spôsobilosť, osobnostné predpoklady, spoľahlivosť, zodpovednosť. Ďalšie informácie na : msjarnaza@msjarnaza.sk ,0948106982

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu: msjarnaza@msjarnaza.sk, písomnou formou na adresu: Materská škola, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina, alebo osobne riaditeľke školy.