Voľné pracovné miesto - ÚČTOVNÍK/ÚČTOVNÍČKA

Zamestnanie v samospráve

Riaditeľka  ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina prijme do pracovného pomeru

pracovníka/pracovníčku na pracovnú pozíciu: ÚČTOVNÍK/ÚČTOVNÍČKA

 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Výkon práce:  ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina

Termín nástupu do práce: od 1. apríla 2023

 

Platové podmienky:  v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z.z

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie:

Kritériá a požiadavky:

odborné:

osobnostné:

Prax:                                                                                      

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
  2. štruktúrovaný životopis
  3. kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  4. kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
  5. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Požadované  doklady  zašlite najneskôr do 15.03.2023

Kontaktná  osoba: PaedDr. Janka Kamenská Halečková, riaditeľka školy

Uchádzač o pracovnú pozíciu – účtovník/účtovníčka po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej, bude pozvaný na pohovor.

Škola si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

 

Kontakt:  PaedDr. Janka Kamenská Halečková

Telefón: 041/5078611,0915 792 784

 e-mail.:
kamenska.haleckova@zshajik.sk
alebo zsmladosti.hajik@gmail.com