Voľné pracovné miesto - učiteľka pre predprimárne vzdelávanie (učiteľka materskej školy) – zástup MD na 6 mesiacov

Zamestnanie v samospráve

Materská škola, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

Pracovná pozíciaučiteľka pre predprimárne vzdelávanie (učiteľka materskej školy) – zástup MD na 6 mesiacov

Úväzok : 1,0

Predpokladaný termín nástupuod 01.02.2023

Základné požiadavky :

Ďalšie informácie na : msjarnaza@msjarnaza.sk ,0948106982

Žiadosť do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o ukončenom vzdelaní, motivačným listom a s vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu : msjarnaza@msjarnaza.sk, písomnou formou na adresu: Materská škola, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina, alebo osobne riaditeľke školy.