Voľné pracovné miesto - učiteľ pre primárne vzdelávanie

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto

Pracovná pozícia: učiteľ pre primárne vzdelávanie

Úväzok: plný, zástup počas materskej dovolenky

Predpokladaný termín nástupu: 23.8.2023

Základné požiadavky:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 19.6.2023 na adresu:                                               Základná škola
V.
Javorku 32
010 01 Žilina

alebo na e-mail riaditel@zsjavorku.sk

0910 912 122 – Riaditeľka školy

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Vybraní uchádzači budú oslovení.