Voľné pracovné miesto - učiteľ pre predprimárne vzdelávanie - Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56, 01007 Žilina

Zamestnanie v samospráve

Základná škola s materskou školou Gaštanová, Gaštanová 56, 01007 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto (zástup počas PN),

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Termín nástupu :  01.05. 2024

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.173/2023 Z . z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky :

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom  je potrebné doručiť emailom.
e-mail : msgastanovazilina@gmail.com

Kontaktná osoba: Mgr.Anna Badíková

Základná škola s materskou školou Gaštanová, Gaštanová 56, 01007 Žilina

T.č.:0903281730