Voľné pracovné miesto - učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelanie (2. stupeň ZŠ)  – matematika

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto:

Pracovná pozícia: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelanie (2. stupeň ZŠ)  – matematika

Úväzok: plný, zástup počas materskej dovolenky

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou

do 14.1.2024 na adresu:
Základná škola
V. Javorku 32
010 01 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zsjavorku.sk                                0910 912 122 – Riaditeľka školy

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vybraní uchádzači budú oslovení.