Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: aprobácia s telesnou výchovou

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina

http://zskarpatska.edupage.org

Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:
Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: aprobácia  s telesnou výchovou

Predpokladaný termín nástupu:  dohodou

Úväzok: 1,00

Kvalifikačné požiadavky:

V zmysle zákona MŠ SR č.138/2019 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca.

Platové podmienky: v zmysle nariadenia vlády SR Nariadenie vlády č. 220/2022 Z. z. –  plat v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Ďalšie požiadavky:

Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní – fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

Žiadosť je nutné zaslať elektronicky do 07.10.2022 na adresu: riaditel@zskarza.edu.sk