Voľné pracovné miesto - učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelanie – geografia, telesná výchova

Zamestnanie v samospráve

Základná škola V. Javorku oznamuje voľné pracovné miesto:

Pracovná pozícia: učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelanie – geografia, telesná výchova

Úväzok: plný

Predpokladaný termín nástupu: 23. august 2023

Základná zložka mzdy (v hrubom):  V zmysle zákona č 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Základné požiadavky:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 4.8.2023 na adresu:
Základná škola
V. Javorku 32
010 01 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zsjavorku.sk
0910 912 122 – Riaditeľka školy

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Vybraní uchádzači budú oslovení.