Voľné pracovné miesto - učiteľ druhého stupňa základnej školy s aprobáciou CHÉMIA - BIOLÓGIA

Zamestnanie v samospráve

Základná škola s materskou školou Do Stošky 8, Žilina príjme  do pracovného pomeru

s nástupom I H N E Ď  na voľné pracovné miesto – zástup počas dlhodobej PN

kategória zamestnanca :

kvalifikačné predpoklady :

zoznam požadovaných dokladov :

iné požiadavky

podmienky pre voľné pracovné miesto:

rozsah úväzku:  100 %

Platové podmienky : Plat zamestnanca bude zohľadňovať  zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom  záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č.220/2022 Z.z.

Kontakt:

e-mail: banovaskola@gmail.com

tel.č.: riaditeľ školy 0917 920772