Voľné pracovné miesto - učiteľ 1. stupňa základnej školy

Zamestnanie v samospráve

Oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu: učiteľ 1. stupňa základnej školy

Termín nástupu: od 6. marec 2023

Pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2023 s možnosťou predĺženia, skúšobná doba: 3 mesiace, zástup za materskú dovolenku

Platové podmienky: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

Ďalšie požiadavky:

 

Požadované doklady:

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, ZŠ Lichardova 24, 010 01 Žilina  do 31.01.2023.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.