Voľné pracovné miesto - správca počítačovej siete

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina

http://zskarpatska.edupage.org

Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:
správca počítačovej siete

Predpokladaný termín nástupu:  dohodou

Úväzok: 0,5

Kvalifikačné požiadavky:

Stredoškolské, resp. vysokoškolské vzdelanie príslušného zamerania.

Platové podmienky: v zmysle Nariadenie vlády č. 220/2022 Z. z.  – plat v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Ďalšie požiadavky:

Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní – fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

Žiadosť je nutné zaslať elektronicky do 07.10.2022 na adresu: riaditel@zskarza.edu.sk