Voľné pracovné miesto - školský špeciálny pedagóg - Základná škola, Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina

Zamestnanie v samospráve

Miesto výkonu práce – Základná škola, Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina

Termín nástupu – 1.8.2024

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania – 31.5.2024

Rozsah úväzku – 100%

Platové podmienky

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

Word, Excel, Internet • ovládanie EDUPAGe a Teams je výhodou

Vzdelanie

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky

Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. štruktúrovaný životopis
3. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzač o pracovnú pozíciu – po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej, bude pozvaný na pohovor.
Škola si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola
Námestie mladosti 1
01015 Žilina
https://zshajik.edupage.org/
Kontaktná osoba:  Janka Kamenská Halečková, 0915792784