Voľné pracovné miesto - Školníčka

Zamestnanie v samospráve

Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

/ zástup počas PN /

Pracovná pozícia: ŠKOLNÍČKA

Pracovný úväzok: 37 a ½ hod. týždenne

Predpokladaný termín nástup: 01.09.2023

Základné požiadavky: minimálne základné vzdelanie, bezúhonnosť, spoľahlivosť.

Ďalšie informácie na: 0904 526 999

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu : skolkazastranie@gmail.com,

písomnou formou na adresu: Materská škola, Kultúrna ulica 284/11,010 03 Žilina

alebo osobne riaditeľke materskej školy.