Voľné pracovné miesto - školníčka/ upratovačka - Materská škola , Dedinská 1/1, 010 01 Žilina 

Zamestnanie v samospráve

Materská škola , Dedinská 1/1, 01010 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

Pracovná pozícia: Školníčka / upratovačka

Úväzok: 0,53 / 20 hodín týždenne

Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2024

Základné požiadavky: minimálne základné vzdelanie, bezúhonnosť, spoľahlivosť.

Ďalšie informácie na:

0911 444 557

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom

Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu: ms.strazov@gmail.com

Písomnou formou na adresu:

Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina

alebo osobne riaditeľke materskej školy