Voľné pracovné miesto - REFERENT/REFERENTKA ARCHITEKTÚRY A URBANIZMU NA ÚTVARE HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA ŽILINA ( pracovné miesto obsadzujeme na zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky )

Zamestnanie v samospráve

ÚTVAR HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA ŽILINA

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu :

REFERENT/REFERENTKA ARCHITEKTÚRY A URBANIZMU NA ÚTVARE HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA ŽILINA

( pracovné miesto obsadzujeme na zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky )

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

 

ÚDAJE O PRACOVNOM MIESTE:

Náplň (druh) práce:

 

MZDA:

PONÚKANÉ VÝHODY:

PRACOVNÉ PODMIENKY:

Doklady potrebné k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

Žiadosť spolu s dokladmi je potrebné doručiť do 25.9.2023 elektronicky na e-mail: lenka.likavcanova@zilina.sk  Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a predložia požadované doklady, oznámený elektronicky. Predpoklad výberového konania je v dňoch 28.– 29.9.2023.