Voľné pracovné miesto - praktická sestra – asistent prípadne opatrovateľka

Zamestnanie v samospráve

ÚSMEV – zariadenie pre seniorov, Osiková 26, 010 07 Žilina hľadá praktickú sestru – asistenta prípadne opatrovateľku na zástup počas dlhodobej PN (s možnosťou zamestnania na TPP) do nepretržitej prevádzky.

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Ponúkaný plat:

Určenie platu podlieha zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v závislosti od dĺžky započítateľnej praxe.

Základné požiadavky :

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 12.02.2024 na adresu:
ÚSMEV – zariadenie pre seniorov
Osiková 26, 010 07  Žilina

alebo e-mail: viera.skubakova@zilina.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.