Voľné pracovné miesto – pomocná sila v kuchyni

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, V. Javorku 32
oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu  pomocná sila v kuchyni
Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Náplň práce:

Kvalifikačné predpoklady:

Požadované doklady:

Osobnostné predpoklady:

Platové podmienky:   v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Termín podania žiadosti :  Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, Základná škola V. Javorku 32, 010 01 Žilina alebo elektronicky na riaditel@zsjavorku.sk, maria.trhacova@gmail.com do 20.01.2024. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.