Voľné pracovné miesto – pomocná sila v kuchyni na zástup počas dlhodobej PN

Zamestnanie v samospráve

Organizácia

Základná škola Vendelína Javorku 32

Základná škola, V. Javorku 32 oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu  pomocná sila v kuchyni na zástup počas dlhodobej PN

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Náplň práce:

Kvalifikačné predpoklady:

Požadované doklady:

Osobnostné predpoklady:

Platové podmienky:   v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Termín podania žiadosti :  Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, Základná škola V. Javorku 32, 010 01 Žilina alebo elektronicky na riaditel@zsjavorku.sk do 13.01.2023. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.