Voľné pracovné miesto – pomocná kuchárka

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, Martinská 20, 010 08 Žilina
oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu  pomocná kuchárka
Predpokladaný termín nástupu: 01.03.2024

Náplň práce:

Kvalifikačné predpoklady:

Požadované doklady:

Osobnostné predpoklady:

Platové podmienky:   v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti :  Životopisy posielajte do 16.02.2024 – elektronicky na adresu kolnikskola@gmail.com alebo prineste osobne v tlačenej podobe počas pracovného týždňa (Základná škola, Martinská 20, 010 08 Žilina). 

Viac informácií na tel. čísle: 041/52 52 774