Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent - Základná škola,  Lichardova 24, 010 01 Žilina

Zamestnanie v samospráve

ZŠ oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu: pedagogický asistent

Predpokladaný termín nástupu: 03. apríla  2024

Pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2024, skúšobná doba: 3 mesiace

Kvalifikačné predpoklady:

Požadované doklady:

Osobnostné predpoklady:

Platové podmienky:

v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.  

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, ZŠ Lichardova 24, 010 01 Žilina alebo elektronicky na riaditel@zslichardova.sk  najneskôr do 22.03.2024. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.