Voľné pracovné miesto na zástup počas PN - Kuchárka v školskej jedálni

Zamestnanie v samospráve

Materská škola Puškinova 3A, Žilina 

oznamuje

voľné  pracovné miesto na zástup počas PN  na

pracovnú pozíciu :  Kuchárka v školskej jedálni

Termín nástupu : ihneď

Pracovný čas :  od 7.00 hod.-15.00 hod.

Základné požiadavky:

Znalosti , stručná charakteristika pracovnej činnosti

Žiadosti spolu s krátkym štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou v termíne do 30.04.2023 na adresu:
Materská škola
Puškinova 3A
010 01 Žilina

e-mailová adresa : mspuskinovazilina@gmail.com

prípadné ďalšie  informácie na čísla tel: 0911 641 731

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Zvaríková Michaela
riaditeľka MŠ