Voľné pracovné miesto na pozíciu : Kuchár/kuchárka do školskej jedálne/ pomocná sila do ŠJ - Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina

Zamestnanie v samospráve

Predpokladaný termín nástupu:  dohodou

Úväzok: 1,00

Kvalifikačné požiadavky:

–           vyučená/ý v odbore, alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Platové podmienky:  v súlade s platnou legislatívou.

Ďalšie požiadavky:

–           flexibilita

–           komunikatívnosť

–           zodpovednosť

Žiadosti je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 12.02.2024  na adresu

Základná škola

Karpatská 8063/11

010 08 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.