Voľné pracovné miesto - kuchárka/zaučená kuchárka

Zamestnanie v samospráve

ÚSMEV – zariadenie pre seniorov, Osiková 26, 010 07 Žilina hľadá kuchárku/zaučenú kuchárku na TPP do dvojzmennej prevádzky.

Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2024.

Ponúkaný plat:

Určenie platu podlieha zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v závislosti od dĺžky započítateľnej praxe.

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 25.03.2024 na adresu:
ÚSMEV – zariadenie pre seniorov
Osiková 26, 010 07  Žilina

alebo e-mail: viera.skubakova@zilina.sk Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.