Voľné pracovné miesto - Kuchárka v školskej jedálni

Zamestnanie v samospráve

MATERSKÁ   ŠKOLA GEMERSKÁ  1772,  010 08  ŽILINA

oznamuje

voľné  pracovné miesto na zástup počas dlhodobej  PN a MD na

Pracovnú pozíciu :  Kuchárka v školskej jedálni

Predpokladaný termín nástupu : máj 2023

Pracovný čas : od  6.30 hod.-14.30 hod. ,  možnosť dohody od 7.00 hod.-15.00 hod.

Základné požiadavky:

Znalosti , stručná charakteristika pracovnej činnosti

Žiadosti spolu s krátkym štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou v termíne do 30.04.2023 na adresu:
Materská škola
Gemerská 1772
010 08 Žilina

e-mailová adresa : msgemerska@ gmail.com

prípadné ďalšie  informácie na čísla tel: 041/5252044,  0903 525 205

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Jana Krajčušková
riaditeľka MŠ