Voľné pracovné miesto – kuchárka/ pomocná sila v školskej jedálni

Zamestnanie v samospráve

Základná škola,  Lichardova 24, 010 01 Ž i l i n a 

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu     kuchárka/ pomocná sila v školskej jedálni

Predpokladaný termín nástupu: 8.1.2024

Pracovný pomer: doba určitá zástup za dlhodobú PN

Náplň práce:

Kvalifikačné predpoklady:

Požadované doklady:

Osobnostné predpoklady:

Platové podmienky:

v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.  

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, Základná škola Lichardova 24, 010 01 Žilina alebo elektronicky na riaditel@zslichardova.sk do 4.1.2024.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.