Voľné pracovné miesto - kuchárka - Materská škola, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina

Zamestnanie v samospráve

Pracovná pozícia : KUCHÁRKA – trvalý pracovný pomer
Úväzok : 1,0
Predpokladaný termín nástupu :  1.9.2024

Základné požiadavky :

Ďalšie informácie na : msjarnaza@msjarnaza.sk ,0948106982

Žiadosť do zamestnania spolu s  vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajtena e-mailovú adresu : msjarnaza@msjarnaza.sk, písomnou formou na adresu: Materská škola, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina, alebo osobne riaditeľke školy.