Voľné pracovné miesto - kuchárka - Materská škola, Gemerská 1772, Žilina

Zamestnanie v samospráve

Miesto výkonu práce  : Materská škola, Gemerská 1772, Žilina

Pracovná pozícia :  Kuchárka v školskej jedálni

Predpokladaný termín nástupu : 1. august 2024

Pracovný čas : od  6.30 hod.- 14.30 hod. , v prípade potreby je možná úprava prac. času dohodou

Základné požiadavky:

Znalosti , stručná charakteristika pracovnej činnosti :

       –   výroba jedál studenej a teplej kuchyne

       –   dodržiavanie materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie

       –   samostatný výdaj jedla deťom na triedach

       –   výkon hygieny prac .prostredia kuchyne , umývanie riadov , pracovných priestorov, výdajných kuchyniek , sanitárne práce

Žiadosti spolu s krátkym štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo e-mailovou formou v termíne do 3.7.2024   na adresu:              

                                                                   Materská škola 

                                                                   Gemerská 1772

                                                                   010 08 Žilina

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

                                                                                      Jana Krajčušková

                                                                                        riaditeľka MŠ