Voľné pracovné miesto - kuchárka a pomocná sila v kuchyni - Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 01008 Žilina

Zamestnanie v samospráve

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovné pozície:     kuchárka a pomocná sila v kuchyni

Predpokladaný termín nástupu: 06.05.2024

Pracovný pomer: zástup dlhodobej PN , následne doba určitá s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Náplň práce:

Kvalifikačné predpoklady:

Požadované doklady:

Osobnostné predpoklady:

v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.  

Termín podania žiadosti: 

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu : Základná škola s materskou školou Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina alebo elektronicky na riaditel@zsgorazda.sk .

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.