Voľné pracovné miesto - Kuchár/kuchárka do školskej jedálne/ pomocná sila do ŠJ

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina

Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

Kuchár/kuchárka do školskej jedálne/ pomocná sila do ŠJ

Predpokladaný termín nástupu:  august 2023

Úväzok: 1,00

Kvalifikačné požiadavky:

Platové podmienky:  v súlade s platnou legislatívou.

Ďalšie požiadavky:

Žiadosti je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 31.07.2023  na adresu:
Základná škola
Karpatská 8063/11
010 08 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.