Voľné pracovné miesto - Kuchár/ka

Zamestnanie v samospráve

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto: Kuchár/ka

Predpokladaný termín nástupu: 1.8.2023

Základné požiadavky:

Znalosti , stručná charakteristika pracovnej činnosti

Platové podmienky: v súlade s platnou legislatívou.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou, alebo elektronickou formou na adresu:
Základná škola s materskou školou
Brodňanská 110/17
010 14 Žilina

e-mail: zsbrodno@gmail.com, sjbrodno@gmail.com do 30.6.2023

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

Informácie na telefónnom čísle: 041/5962041, 0948484070