Voľné pracovné miesto - Knihovník / knihovníčka

Zamestnanie v samospráve

Mestská knižnica Žilina vyhlasuje výberové konanie na 1 voľné pracovné miesto – Knihovník / knihovníčka

Mestská knižnica Žilina, Ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým konaním na pozíciu:

Knihovník / knihovníčka

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Úväzok: 1, t. j. 37,5 hod týždenne

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika náplne pracovnej pozície:

Mzdové podmienky:

Zoznam požadovaných dokladov:

Bližšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.mkzilina.sk  v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu:

Mestská knižnica Žilina

Ul. Sv. Cyrila a Metoda 1

010 08 Žilina

alebo elektronickou poštou na adresu: riaditel@mkzilina.sk

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na pozíciu Knihovník/knihovníčka“

Žiadosť je potrebné doručiť najneskôr do 04.09.2023.