Voľné pracovné miesto - hospodár/ka -tajomníčka - Základná škola, Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina

Zamestnanie v samospráve

Informácie o pracovnom mieste

Hospodár/ka -tajomníčka

Miesto výkonu práce – Námestie mladosti 1, Žilina

Termín nástupu – 1.3.2024 -1.4.2024

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania – 29.2.2024

Rozsah úväzku – 100%

Platové podmienky

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

Word, Excel, Internet • ovládanie informačného systému samosprávy CORA geo a systému RISSAM – je výhodou

Vzdelanie

úplné stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, resp. iné + podvojné účtovníctvo

Ďalšie požiadavky

Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. štruktúrovaný životopis
3. kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
5. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzač o pracovnú pozíciu – po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej, bude pozvaný na pohovor.
Škola si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

Kontakt: PaedDr. Janka Kamenská Halečková
Telefón: 041/5078611,0915 792 784
e-mail.:
kamenska.haleckova@zshajik.sk
alebo zsmladosti.hajik@gmail.com

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola
Námestie mladosti 1
01015 Žilina
https://zshajik.edupage.org/