voľné pracovné miesto - HLAVNÁ KUCHÁRKA – trvalý pracovný pomer

Zamestnanie v samospráve

Materská škola, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

Pracovná pozícia : HLAVNÁ KUCHÁRKA – trvalý pracovný pomer Úväzok : 1,0 Predpokladaný termín nástupu : 1.9.2023

Základné požiadavky :

Ďalšie informácie na : msjarnaza@msjarnaza.sk ,0948106982

Žiadosť do zamestnania spolu s vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu : msjarnaza@msjarnaza.sk, písomnou formou na adresu: Materská škola, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina, alebo osobne riaditeľke školy.