Voľné pracovné miesto - Ekonómka

Zamestnanie v samospráve

MŠ – Trnavská 21, Žilina 010 08 prijme do pracovného pomeru ekonómku na  plný úväzok s nástupom od 02.01.2023, pracovný pomer na dobu určitú.

Zoznam požadovaných dokladov:

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

Platové podmienky:

Požadovačné doklady spolu so súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov poslať  na e-mailovú adresu:  trnavskams@gmail.com do 16.12.2022.