Voľné pracovné miesta - príslušník mestskej polície

Zamestnanie v samospráve

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV

Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesta, ktoré budú obsadené výberovým pohovorom dňa 04.09.2023 o 08:00 hod. (v budove MP) na pozíciu:

príslušník mestskej polície

Predpokladaný termín nástupu je 18.09.2023

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

Čo ponúkame:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 31.08.2023 na adresu:
Mestská polícia Žilina, Hollého 11 010 01 Žilina alebo e-mail: nabor@mpza.sk  

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné  uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba „Nariadenie GDPR“) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Písomný súhlas je dostupný k stiahnutiu na www.mpza.sk

PRACUJ S NAMI PRE NAŠE MESTO