Verejno obchodná súťaž na prenájom priestorov reštaurácie v objekte Mestskej krytej plavárne v Žiline

Predaj a prenájom